Логотип «Кафе-Завод Юзовський»
14 червня 2013 р.
Завдання:
Придумати логотип мережі кафе.
© 2002—2019 Арт-студія «Еріта»
Версія — 51.03.А0027-3